Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2019/20
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2019/20
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-2020
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
26 Οκτ 2020
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018/2019
Ετήσια
15 Μαϊ 2020
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2017
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2017/2018
Ετήσια
11 Φεβ 2020
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
25 Οκτ 2019
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2017/2018
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2016
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
29 Μαρ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2015
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
18 Ιουν 2018
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015/2016
Ετήσια
16 Δεκ 2016
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2014
Ετήσια
16 Δεκ 2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2014/2015
Ετήσια
16 Δεκ 2016
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2014/2015
Ετήσια
16 Δεκ 2016
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2014/2015
Ετήσια
20 Απρ 2016
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2013
Ετήσια
10 Δεκ 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2013/2014
Ετήσια
10 Δεκ 2015
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2013/2014
Ετήσια
10 Δεκ 2015
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2013/2014
Ετήσια
29 Σεπ 2015
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2012
Ετήσια
29 Σεπ 2015
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2012/2013
Ετήσια
04 Ιουλ 2014
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , 2012
Ετήσια
27 Φεβ 2014
ΔHMOΣIA ΔAΠANH KATA ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ, KATA EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ, 2011
Ετήσια
21 Ιουν 2013
ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1985/86-2010/11
Ετήσια
13 Σεπ 2012
ΔHMOΣIA ΔAΠANH KATA ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ, KATA EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ, 2010
Ετήσια
08 Μαρ 2012
ΔHMOΣIA ΔAΠANH KATA ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ, KATA EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ, 2009
Ετήσια
01 Νοε 2010
ΔHMOΣIA ΔAΠANH KATA ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ, KATA EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ, 2008
Ετήσια
27 Μαϊ 2010
ΔHMOΣIA ΔAΠANH KATA ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ, KATA EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ, 2007
Ετήσια
27 Μαϊ 2010
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-2007
Ετήσια
11 Σεπ 2008
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , 2006


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία