Εκπαίδευση - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2019/20
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2019/20
Ετήσια
31 Δεκ 2021
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-2020
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
Ετήσια
31 Μαρ 2021
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία