Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ , 2003 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ CC 1996)
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2003
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2003
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2003
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2003
Μηνιαία
02 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΝΟΕ 2003
Μηνιαία
09 Ιαν 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΟΚΤ 2003
Μηνιαία
01 Δεκ 2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2003
Μηνιαία
05 Νοε 2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ , 2002 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
Μηνιαία
05 Νοε 2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΑΥΓ 2003


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία