Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
20 Ιαν 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2005 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
01 Νοε 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2003 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
15 Φεβ 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2004
Μηνιαία
15 Φεβ 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2004
Μηνιαία
15 Φεβ 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2004
Μηνιαία
24 Ιαν 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2004 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
24 Ιαν 2005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2000-2004 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
23 Ιουλ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2002 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
23 Ιουλ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2001 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
17 Φεβ 2004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2003


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία