Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
14 Φεβ 2007
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2006
Μηνιαία
14 Φεβ 2007
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2006
Μηνιαία
14 Φεβ 2007
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2006
Μηνιαία
22 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2006 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
22 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2002-2006 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
16 Φεβ 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2005
Μηνιαία
16 Φεβ 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2005
Μηνιαία
16 Φεβ 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2005
Μηνιαία
16 Φεβ 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2005
Μηνιαία
20 Ιαν 2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2005 (ΒΑΣΗ 2000)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία