Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
22 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2005-2009 (ΒΑΣΗ 2005)
Τριμηνιαία
14 Απρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2008 (ΒΑΣΗ 2000)
Τριμηνιαία
14 Απρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2008 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
27 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2008 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
23 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2008 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
23 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2007 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
23 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2004-2008 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
23 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2006 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
18 Φεβ 2009
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2008
Μηνιαία
18 Φεβ 2009
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2008


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία