Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
03 Μαϊ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, IAN-ΦΕΒ 2010/2009
Μηνιαία
03 Μαϊ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, IAN-ΦΕΒ 2010/2009
Ετήσια
31 Μαρ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2009
Μηνιαία
30 Μαρ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ 2010/2009
Μηνιαία
30 Μαρ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ 2010/2009
Μηνιαία
26 Φεβ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2009 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
16 Φεβ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2009
Μηνιαία
16 Φεβ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2009
Μηνιαία
16 Φεβ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2009
Μηνιαία
16 Φεβ 2010
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 2009


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία