Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
10 Φεβ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2022/2021
Μηνιαία
18 Ιαν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Ετήσια
18 Ιαν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 1960-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
18 Ιαν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2015-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
18 Ιαν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 1986-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
12 Ιαν 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2022/2021
Μηνιαία
12 Ιαν 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2022/2021
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2020
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, 2008-2020
Μηνιαία
13 Δεκ 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2022/2021


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία