Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
20 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2019 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
14 Ιαν 2020
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2019/2018
Μηνιαία
14 Ιαν 2020
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2019/2018
Μηνιαία
12 Δεκ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2019/2018
Μηνιαία
12 Δεκ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2019/2018
Μηνιαία
15 Νοε 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019/2018
Μηνιαία
24 Οκτ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2019/2018
Μηνιαία
24 Οκτ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2019/2018
Μηνιαία
10 Σεπ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019/2018
Μηνιαία
10 Σεπ 2019
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019/2018


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία