Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
19 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Υπηρεσίες
Μηνιαία
19 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Υπηρεσίες
Τριμηνιαία
10 Μαϊ 2023
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2008-2022 Υπηρεσίες
Τριμηνιαία
10 Μαϊ 2023
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2008-2022 Υπηρεσίες
Μηνιαία
09 Μαϊ 2023
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
02 Μαϊ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Μαρ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
21 Απρ 2023
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Τριμηνιαία
21 Απρ 2023
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Τριμηνιαία
21 Απρ 2023
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Ετήσια
21 Απρ 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (EN) Δημόσια Οικονομικά


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία