Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
21 Απρ 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (EN) Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
21 Απρ 2023
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 2000-2022 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
20 Απρ 2023
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2021 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
12 Απρ 2023
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2023 Διαθεματικές Στατιστικές
Μηνιαία
12 Απρ 2023
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2023 Διαθεματικές Στατιστικές
Μηνιαία
07 Απρ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Φεβ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Τριμηνιαία
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2015-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Κατασκευές
Τριμηνιαία
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2015-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Κατασκευές
Ετήσια
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Κατασκευές
Ετήσια
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Κατασκευές


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία