Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
26 Μαϊ 2004
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 04/04 Ενέργεια
Μηνιαία
20 Μαϊ 2004
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 02/04 Εξωτερικό Εμπόριο
Μηνιαία
28 Απρ 2004
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 03/04 Ενέργεια
Ετήσια
27 Απρ 2004
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ , 2000 Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Μηνιαία
23 Απρ 2004
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 01/04 Εξωτερικό Εμπόριο
Τριμηνιαία
19 Απρ 2004
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΚΤ - ΔΕΚ 2003 (ΒΑΣΗ 2000) Υπηρεσίες
Ετήσια
14 Απρ 2004
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2003 Υπηρεσίες
Ετήσια
14 Απρ 2004
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2003 Υπηρεσίες
Μηνιαία
02 Απρ 2004
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 2003 Τουρισμός
Μηνιαία
02 Απρ 2004
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, 2003 Τουρισμός


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία