Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
09 Μαϊ 2023
ΕΣΟΔΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
02 Μαϊ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Μαρ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Τριμηνιαία
28 Απρ 2023
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
26 Απρ 2023
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
26 Απρ 2023
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
26 Απρ 2023
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
26 Απρ 2023
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
21 Απρ 2023
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Τριμηνιαία
21 Απρ 2023
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Τριμηνιαία
21 Απρ 2023
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία