Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
10 Ιαν 2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2022 Υπηρεσίες
Μηνιαία
10 Ιαν 2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, 2002-2022 Υπηρεσίες
Μηνιαία
30 Δεκ 2022
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Νοε 2022 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
30 Δεκ 2022
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τουρισμός
Τριμηνιαία
29 Δεκ 2022
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 2003-2021 Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Μηνιαία
27 Δεκ 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Ενέργεια
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2020 Κατασκευές
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, 2008-2020 Κατασκευές
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ, 1960-2020 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Τριμηνιαία
21 Δεκ 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία