Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
21 Μαρ 2023
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
21 Μαρ 2023
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Ιαν 2023 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022/2021 Κατασκευές
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022/2021 Κατασκευές
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022 Κατασκευές
Τριμηνιαία
09 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2015-2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Τριμηνιαία
09 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 2015-2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Ετήσια
09 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 2015-2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Ετήσια
09 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2015-2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία