Φόρμα Επικοινωνίας - Κέντρο Υποστήριξης Δεδομένων ΕΕ


Η EUROSTAT έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κέντρων παροχής υποστήριξης. Αποστολή τους είναι να παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση σε διαδικτυακούς χρήστες ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων δηλαδή σε χρήστες της ιστοσελίδας της EUROSTAT.

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου έχει δημιουργήσει το Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει υποστήριξη στους χρήστες για τα ακόλουθα:
· Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δεδομένων/ εκδόσεων
· Επιβεβαίωση δεδομένων
· Μεθοδολογικές πληροφορίες
· Τεχνική υποστήριξη

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας, ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +357 22605151 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου eustatistics@cystat.mof.gov.cy

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή αιτήματος

* Υποχρεωτικά ΠεδίαΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία