Αιτήσεις για ΑπογραφείςΗ Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα στην Απογραφή Πληθυσμού 2021.

Τα καθήκοντα των απογραφέων αφορούν την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και των ενοίκων τους σε κάθε απογραφικό τμήμα το οποίο θα τους ανατεθεί.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών/τηλεφωνικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα.

Άτομα τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.

Για όσους υποψήφιους διαπιστωθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σε πρώτο στάδιο, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, ανάλογα με τις ανάγκες σε προσωπικό κατά Δήμο/Κοινότητα.

Συμφωνία Αγοράς Υπηρεσιών


Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κατά την περίοδο της Απογραφής Πληθυσμού 2021, παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία και πατήστε "Υποβολή".Στοιχεία Αιτητή/Αιτήτριας

Διεύθυνση Διαμονής


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία