Εκτύπωση


Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου

Δεκ 2021 (Τελικά Στοιχεία) και Ιαν 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

14/03/22

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €703,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με €713,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σημειώνοντας μείωση 1,4%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €100,1 εκ. σε σύγκριση με €107,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, καταγράφοντας μείωση 6,8%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε €91,3 εκ. σε σύγκριση με €98,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στα €6,9 εκ. έναντι €6,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2020. 

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €232,3 εκ. σε σύγκριση με €83,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 179,5%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €724,0 εκ. σε σύγκριση με €590,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 22,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2022 ήταν €498,8 εκ. και από τρίτες χώρες €225,1 εκ. σε σύγκριση με €368,9 εκ. και €221,7 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2021. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €73,7 εκ. έναντι €118,1 εκ. τον Ιανουάριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2022 ήταν €205,2 εκ. σε σύγκριση με €156,3 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 31,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2022 ήταν €70,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €134,6 εκ., σε σύγκριση με €64,6 εκ. και €91,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2021. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €45,2 εκ. έναντι €35,7 εκ. τον Ιανουάριο 2021.


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία