Εκτύπωση


Αποτελέσματα Μητρώου Επιχειρήσεων

2015

21/09/16

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2015. Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Το 95,5% των επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 10 απασχολούμενους. Το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων, και των υποστατικών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση της τάξης του 2% αφού αυξήθηκε στις 90.162 το 2015, από τις 88.346 το 2014. Ο αριθμός των υποστατικών αυξήθηκε κατά 3,1% αφού τα υποστατικά το 2015 ήταν 98.765, σε σχέση με 95.748 το 2014.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία