Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Μεταφορές και Επικοινωνίες

Έρευνα Οδικών Μεταφορών Φορτίου Εσωτερικού (Μεθοδολογία για τα έτη 2006-2008)

Έρευνα Οδικών Μεταφορών Φορτίου Εσωτερικού (Μεθοδολογία από 2009)

Έρευνα Οδικών Μεταφορών Φορτίου Εξωτερικού (Μεθοδολογία για τα έτη 2006-2008)

Έρευνα Οδικών Μεταφορών Φορτίου Εξωτερικού (Μεθοδολογία από 2009)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες (Έτος βάσης 2000)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και την Αποθήκευση (Έτος βάσης 2005)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και την Αποθήκευση (Έτος βάσης 2010)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και την Αποθήκευση (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και την Αποθήκευση (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)

Έρευνα Μεταφορών


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση