Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Decorative Arrow ΕΡΓΑΣΙΑ > ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 2003-201930/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 2010-201804/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 1960-201804/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-201804/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΜΕΣΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤA ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-201804/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-201804/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ05/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, 201613/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 201415/07/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 201415/07/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 201415/07/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014/201015/07/16 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση