Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 2000)

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 2005)

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 2010)

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος βάσης 2000)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος βάσης 2005)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος βάσης 2010)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος βάσης 2000)

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος βάσης 2005)

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος βάσης 2010)

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση