Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2019

21/03/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2018

27/02/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2018

20/02/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2018

31/01/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2018

30/01/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2018

21/01/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2018


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση