Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2018

31/12/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2018

28/12/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2018

20/12/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2018

30/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2018

29/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2018

20/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2018

06/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις για το Βιομηχανικό Τομέα, 2017

31/10/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2018

30/10/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2018

22/10/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2018

28/09/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2018

27/09/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2018

20/09/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2018

31/08/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2018

30/08/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2018

20/08/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2018

13/08/2018Νεότερα Στοιχεία: Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων Κατά Είδος, 2013-2016

31/07/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2018

30/07/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2018

20/07/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2018

03/07/2018Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Βιομηχανίας, 2016

29/06/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2018

28/06/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2018

26/06/2018Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2016

20/06/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2018

31/05/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2018

30/05/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2018

21/05/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2018

04/05/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2018

27/04/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2018

20/04/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2018

30/03/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2018

29/03/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2018

20/03/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2017

09/03/2018Αλλαγή έτους βάσης των βραχυπρόθεσμων δεικτών

28/02/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2018

27/02/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2017

20/02/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2017

31/01/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2017

30/01/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2017

22/01/2018Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2017


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση