Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2014

31/12/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2014

30/12/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2014

19/12/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2014

28/11/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2014

27/11/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2014

20/11/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2014

31/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2014

30/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2014

24/10/2014Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2013

20/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2014

30/09/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2014

29/09/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2014

22/09/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2014

29/08/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2014

28/08/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2014

20/08/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2014

31/07/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2014

30/07/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2014

18/07/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2014

30/06/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2014

27/06/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2014

20/06/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2014

30/05/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2014

29/05/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2014

20/05/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2014

30/04/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2014

29/04/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2014

17/04/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2014

31/03/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2014

28/03/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2014

20/03/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2013

28/02/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2014

27/02/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2013

20/02/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2013

30/01/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2013

29/01/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2013

21/01/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2013

14/01/2014Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2013 (ΝΕΑ ΒΑΣΗ 2010=100)


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση