Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2013

30/12/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2013

30/12/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2013

20/12/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2013

29/11/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2013

28/11/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2013

20/11/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2013

31/10/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2013

30/10/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2013

21/10/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2013

14/10/2013Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2012

30/09/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2013

30/09/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2013

20/09/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2013

30/08/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2013

28/08/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2013

20/08/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2013

31/07/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2013

30/07/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2013

19/07/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2013

28/06/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2013

28/06/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2013

20/06/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2013

31/05/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2013

30/05/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2013

21/05/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2013

30/04/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2013

30/04/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2013

19/04/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2013

29/03/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2013

28/03/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2013

20/03/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2012

28/02/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2013

27/02/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2012

20/02/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2012

31/01/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2012

30/01/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2012

21/01/2013Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Oκτ 2012


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση