Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2012

31/12/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2012

28/12/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2012

20/12/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2012

30/11/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2012

28/11/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2012

22/11/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2012

31/10/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2012

30/10/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2012

18/10/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2012

28/09/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2012

28/09/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2012

26/09/2012Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2011

20/09/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2012

30/08/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2012

29/08/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2012

20/08/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2012

31/07/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2012

30/07/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2012

20/07/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2012

29/06/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2012

26/06/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2012

20/06/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2012

31/05/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2012

30/05/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2012

21/05/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2012

30/04/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2012

30/04/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2012

20/04/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2012

30/03/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2012

30/03/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2012

21/03/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2011

29/02/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2011

28/02/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2012

20/02/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2011

31/01/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2011

30/01/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2011

19/01/2012Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2011


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση