Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2011

29/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2011

29/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2011

20/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2011

30/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2011

30/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2011

21/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2011

31/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2011

31/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2011

19/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2011

30/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2011

29/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2011

28/09/2011Νέα ΄Εκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2010

22/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2011

31/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2011

30/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2011

19/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2011

29/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2011

28/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2011

20/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2011

30/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2011

28/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2011

22/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2011

31/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2011

27/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2011

20/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2011

29/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2011

29/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2011

20/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2011

31/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2011

31/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2011

21/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2010

28/02/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2010

28/02/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2011

21/02/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2010

31/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2010

31/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2010

20/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2010


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση