Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2010

29/12/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2010

29/12/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2010

21/12/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2010

30/11/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2010

24/11/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2010

19/11/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2010

05/11/2010Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2009

29/10/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2010

29/10/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2010

18/10/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2010

30/09/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2010

30/09/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2010

20/09/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2010

31/08/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2010

31/08/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2010

27/08/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2010

30/07/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2010

30/07/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2010

20/07/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2010

30/06/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2010

30/06/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2010

21/06/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2010

31/05/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2010

31/05/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2010

19/05/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2010

30/04/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2010

30/04/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2010

20/04/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2010

31/03/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2010

31/03/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2010

30/03/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2009

26/02/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2010

26/02/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2009

19/02/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2009

29/01/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2009

29/01/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2009

21/01/2010Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2009


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση