Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2009

31/12/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2009

30/12/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2009

07/12/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2009

30/11/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2009

30/11/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2009

09/11/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2009

30/10/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2009

29/10/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2009

20/10/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2009

30/09/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2009

29/09/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2009

15/09/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2009

31/08/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2009

31/08/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2009

28/08/2009Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2008

10/08/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2009

31/07/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2009

31/07/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2009

23/07/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2009

30/06/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2009

30/06/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2009

19/06/2009Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2009

29/05/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΠΡ 2009

29/05/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΑΡ 2009

22/05/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΦΕΒ 2009

15/05/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΕΒ 2009

30/04/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΙΑΝ 2009

30/04/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΑΡ 2009

10/04/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΝ 2009

09/04/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΦΕΒ 2009

24/03/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΑΝ 2009

23/03/2009ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

19/03/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΔΕΚ 2008

27/02/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΕΚ 2008

16/02/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΝΟΕ 2008

30/01/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΔΕΚ 2008

27/01/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΝΟΕ 2008

19/01/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΟΚΤ 2008


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση