Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οικονομία > Δείκτης Τιμών Καταναλωτή > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2003
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)02/01/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2002)02/01/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2002)02/01/04 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση