Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Ταξινόμηση ECOICOP)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (ΒΑΣΗ 1992, 2005, 2015)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 1960-201804/01/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 1990-201804/01/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση