Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΪΟΣ 2008 (ΠΡΟΚ)
10/07/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάιο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €585,8 εκ., εκ των οποίων €355,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €230,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €107,3 εκ., εκ των οποίων €73,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €34,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση