Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



28/07/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2011

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στις 101,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 1,1% σε σύγκριση με το Μάιο 2010. Για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2011, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2011 ο δείκτης έφτασε τις 97,2 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 2,2% σε σύγκριση με το Μάιο του 2010.



ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ














Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση