Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Δεκ 2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Δεκέμβριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €452,2εκ., εκ των οποίων €325,7εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €126,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €82,3εκ., εκ των οποίων €50,1εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση