Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/12/2011
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου, 2010 (Τόμοι I-IV)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2010.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με τους εμπορικούς της εταίρους για το 2010. Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις τόμους. Οι Tόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙI περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ, Χ-ΧV και XVI-XXI της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αντίστοιχα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Tόμος ΙV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Η έκθεση παρέχει επίσης συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό μας εμπόριο είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Η έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2010 είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος Εκδόσεις και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €34,00.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ:

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος Ι), 2010
Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Ι-ΙΧ)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙΙ), 2010
Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Χ-ΧV)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙΙΙ), 2010
Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα XVI-XXI)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙV), 2010
Εξαγωγές/Αποστολές κατά εμπόρευμα και χώρα


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση