Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



12/04/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Φεβ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €461,0 εκ., εκ των οποίων €325,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €135,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €107,6 εκ., εκ των οποίων €63,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €44,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)















Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση