Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €406,2 εκ., εκ των οποίων €274,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €131,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €110,0 εκ., εκ των οποίων €52,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €57,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση