Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουν 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €522,6 εκ., εκ των οποίων €356,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €165,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €217,7 εκ., εκ των οποίων €92,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €125,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση