Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/11/2004
ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝ 2004
22/11/2004Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει τις μηνιαίες Εκθέσεις “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (EN)” για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2004 σε ηλεκτρονική μορφή.

Στις Εκθέσεις αυτές αναλύονται τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδυασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Οι Εκθέσεις διατίθενται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση