Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €1.006,4 εκ., εκ των οποίων €447,1 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €559,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €229,7 εκ., εκ των οποίων €85,5 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €144,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση