Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/03/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιαν 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €468,8 εκ., εκ των οποίων €325,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €143,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €95,2 εκ., εκ των οποίων €61,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €34,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση