Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/06/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2007 (ΠΡΟΚ)
13/06/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Απρίλιο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £302,0εκ., εκ των οποίων £211,3εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £90,7εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £51,0εκ., εκ των οποίων £37,5εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £13,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση