Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2006 (ΠΡΟΚ)
09/02/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £256,9 εκ., εκ των οποίων £170,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £86,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £50,9 εκ., εκ των οποίων £33,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση