Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/12/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2006 (ΠΡΟΚ)
11/12/2006Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £273,1 εκ., εκ των οποίων £192,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £80,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £43,8 εκ., εκ των οποίων £26,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση