Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/05/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΦΕΒ 2009
22/05/2009Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Φεβρουάριο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 112,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 7,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 109,1 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,3% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2008.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση