Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/01/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθε στις 102,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Δεκέμβριο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 99,7 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση