Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/08/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2007 (ΠΡΟΚ)
13/08/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £315,1 εκ., εκ των οποίων £221,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £93,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £60,0 εκ., εκ των οποίων £42,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση