Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/03/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2013

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στις 79,8 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 9,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 77,5 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 6,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση