Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/06/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Απρ 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €991,3 εκ., εκ των οποίων €493,7 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €497,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €332,0 εκ., εκ των οποίων €115,8 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €216,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές για το Απρίλιο 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €406,7 εκ. και €59,5 εκ. αντίστοιχα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση